top of page

Voorwaarden voor verhuur

Voorwoord

Deze informatie is voor u als huurder een naslagwerkje om de belangrijkste dingen over onze groep, ons clubhuis en de gemeente Rijswijk terug te kunnen zoeken. Het heeft absoluut niet de intentie volledig te zijn in welke vorm dan ook, maar we denken dat toch de belangrijkste zaken erin staan vermeld. Mocht u anderzijds nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd tot iemand van het bestuur wenden.

In de hoop u met dit boekje een eind op weg te helpen wensen wij u verder een bijzonder prettig verblijf in onze accommodatie toe.

Huurvoorwaarden
Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt tijdens zijn gebruik van de terreinen, gebouwen en inventaris. Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door leden van scoutinggroep De Jaguars, aanwezig als lid van scoutinggroep De Jaguars. Dit geldt ook niet voor schade veroorzaakt door derden, tenzij de schade is ontstaan wegens nalatigheid van de huurder. In het laatste geval wordt de schade alsnog op de huurder verhaald.

Gebruik keuken

Gebruik van de keuken is bij de huur inbegrepen. Hier hoort bij: een vierpits-gasstel een koelkast een vaatwasser een koffiezetapparaat - Magnetron en oventje

Stookgelegenheid

Gebruik van de stookgelegenheden moet apart worden aangevraagd bij het bestuur van scoutinggroep De Het gebruik van de telefoon is alleen toegestaan voor het alarmnummer of in zeer dringende gevallen. De gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

 
Annulering

Bij het niet doorgaan van het verblijf, anders dan door overmacht, zulks ter beoordeling van de verhuurder, kan een vergoeding worden geëist, tenzij de huurder uiterlijk twee maanden voor het verblijf annuleert.

Verantwoording

De verantwoording voor de huurder eindigt als de beheerder accoord gaat met de staat van oplevering en de sleutels zijn ingeleverd.

Geluidsoverlast

Aangezien ons clubhuis grenst aan een bejaardenflat, moet er rekening mee worden gehouden dat er tussen 22.00 uur en 07.00 uur de nodige rust in acht wordt genomen. Dit mede omdat wij op zeer goede voet met de bewoners staan en dit natuurlijk graag zo willen houden. Deze bewoners waarschuwen ons bijvoorbeeld als er buiten de normale opkomsttijden mensen op het terrein aanwezig zijn, of zelfs als er van een auto nog de lichten branden. U begrijpt dat wij deze goede verstandhouding te allen tijde willen bewaren.

 

Alarm

Ons clubhuis is voorzien van een geavanceerd alarmsysteem, wat zowel brand als braak signaleert. Alle deuren zijn voorzien van onderbrekingssensoren die direct het alarm in werking stellen zodra deze deuren worden geopend. De voordeur vormt hierop een uitzondering. Hier zit een onderbrekingstijd van 1 minuut op, deze tijd is ongeveer nodig om het alarm uit te schakelen. Het uitschakelen van het alarm gebeurt door de code in te toetsen, die u krijgt bij aankomst.

De rookmelders blijven in werking. Bij langere afwezigheid dient het alarm ingeschakeld te worden en alle deuren en luiken vergrendeld te zijn. Dit om diefstal van uw en onze eigendommen te voorkomen. Ook dient het hek bij afwezigheid altijd afgesloten te zijn, of bij aanwezigheid na 21.00 uur. Het is verder aan te bevelen het hek af te sluiten als u elders op het terrein met activiteiten bezig bent of als u zich in het gebouw bevindt waar u niet direct zicht heeft op de toegang. Een fiets is zo gestolen! Voor eventuele bezoekers is er een bel aan het hek geplaatst. Deze bevindt zich aan de linkerzijde aan de binnenkant van het gaas.

 

Stookplaatsen

De stookplaatsen zijn bedoeld om vuur in te stoken, en niet als vuilverbranding of als paasvuur. Als er buiten gestookt wordt dient uit veiligheidsoverwegingen altijd een emmer met water klaar te staan en een brandblusser. Aan het einde van het verblijf moeten de stookplekken weer opgeruimd zijn, en alleen grote aangebrande blokken mogen achterblijven. De rest van het hout moet terug worden gelegd in de houtopslag naast de kampvuurcirkel. De houtopslag mag geen stortplaats worden van overgebleven hout, dus alles dient normaal en netjes teruggestapeld te worden.

De plek om hout te hakken en te kloven is alleen in het TJOPHOK. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om een vuur niet toe te staan, of te onderbreken als naar zijn / haar mening het houden ervan niet verantwoord is.

 

Vuilnis

Het vuilnis dient in een afgesloten zak in de containers te worden gedeponeerd. Flessen, glazen potten of ander glaswerk mogen niet in de containers worden gestort, maar moet naar de glasbak worden gebracht of aan het einde van het verblijf worden meegenomen. In geval van een langere huurperiode worden de containers door leden van scoutinggroep De Jaguars buiten gezet op maandagavond. Zorg er dus voor dat deze containers dan vol zitten en de bakken in het gebouw leeg zijn! Zakken moeten zo min mogelijk naast de containers worden gezet om aanvreten door beesten tegen te gaan. Aan het eind van de huurperiode dienen alle afvalbakken in het gebouw leeg te zijn en voorzien van een nieuwe vuilniszak. Nieuwe zakken liggen in de werkkast in de hal.

Huisregels

De huisregels voor het gebruik van het clubhuis

  1. Bij afwezigheid van mensen op het terrein moet het hek afgesloten worden evenals alle deuren.

  2. Bij afwezigheid waarbij het gebouw voor langere tijd niet gecontroleerd kan worden dienen ook de luiken afgesloten te worden, en dient het alarm ingeschakeld te worden.

  3. ‘s Nachts moeten de luiken afgesloten worden aan de kanten waar het hek aan het gebouw grenst.

  4. Na 20.00 uur moet het hek op slot zitten. Voor late binnenkomers zit er een bel op de paal binnen het hek.

  5. Het is absoluut verboden om auto’s op het terrein te parkeren.

  6. Het kantoor / leiderskamer is niet toegankelijk voor jeugdleden.

  7. Het is verboden spijkers in de vloeren te slaan i.v.m. water-en verwarmingsleidingen die onder de vloer lopen.

  8. Voor vertrek van het terrein dienen alle luiken en deuren gecontroleerd te worden of deze zijn afgesloten.

  9. Het neerzetten van tenten op het terrein zonder toestemming van de verhuurder is verboden.

  10. Fietsen moeten in de fietsenstalling geplaatst worden en niet voor het gebouw.

bottom of page