top of page

Contributie en andere kosten

De contributie moet in de eerste maand van elk kwartaal betaald worden, dus in de maanden januari, april, juli en oktober.

Wij verzoeken u om bij contributiebetalingen altijd de volgende gegevens te zetten:

- Naam van het onderdeel 

- Voornaam

- Achternaam

 

Contributie

De contributie bedraagt €40,00 per kwartaal.

Kinderen met een ooievaarspas krijgen korting op de contributie.

 

Overige kosten

Hiernaast zijn er kosten voor onze uniformen, badges en insignes.

Uniformen kunnen besteld worden in de scoutshop of tweedehands viavia.

Hier kan de leiding van het onderdeel alles over vertellen.

 

Kosten voor zomerkamp en andere activiteiten

1 keer per jaar gaan we op zomerkamp. De kosten van het zomerkamp variëren per onderdeel en per jaar.
Ouders en verzorgers krijgen in het voorjaar de kampbrief waarin staat waar de kinderen naar toegaan en wat de kosten worden. Door de groep wordt er een reisverzekering  voor zomerkamp afgesloten.

Door het jaar heen gaan we op andere weekendjes weg, kosten worden vooraf per mail bekend gemaakt.

bottom of page