top of page
Sociale Veiligheid binnen Scoutinggroep "De Jaguars"

Binnen Scoutinggroep "De Jaguars" besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze kinderen. Het is belangrijk voor ons dat onze leden binnen een sociaal en veilige omgeving leuke en uitdagende opkomsten beleven. 
 

Sociale veiligheid binnen Scoutinggroep "De Jaguars" betekent dat leden zich  beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

VOG – Verklaring Omtrent Gedrag

Alle bij Scoutinggroep "De Jaguars" ingeschreven vrijwilligers dienen ook een VOG te overhandigen aan ons. Wij registreren de VOG in het online systeem van scouting Nederland (SOL). Elke 3 jaar dienen de vrijwilligers hun VOG opnieuw aan te vragen.

 

Procedure vrijwilliger worden

Voor je vrijwilliger bent, is er binnen Scoutinggroep "De Jaguars” een procedure die je dient te doorlopen. Als een vrijwilliger zich aanmeldt voor een functie binnen Scoutinggroep "De Jaguars" zal er een start gesprek plaats vinden met de groepsbegeleider of een ander bestuurslid.

Voor leiders geldt ook dat, voor zij kunnen starten een VOG moeten overhandigen en proefdraaien met een team om te zien hoe dit klikt met het team en de kinderen. 

De groepsraad (algemene ledenvergadering, zie huishoudelijk reglement) benoemt nieuwe vrijwilligers in hun functie.

 

Gedragscode

Scouting Nederland heeft een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers binnen scouting. Alle vrijwilligers van Scoutinggroep "De Jaguars" onderschrijven deze gedragscode.


De gedragscode wordt met onze vrijwilligers doorgenomen voor zij beginnen als vrijwilligers. Daarnaast besteden we als groep met regelmaat aandacht aan het thema sociale veiligheid tijdens teamgesprekken en op thema-avonden. 

De gedragscode kan je via de website van scouting Nederland downloaden, en is te vinden via deze link.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur is eerste aanspreekpunt voor een gesprek over sociale veiligheid of voor het melden van incidenten. Wanneer leden, ouders of vrijwilligers liever niet naar het bestuur gaan, kunnen ze contact opnemen met een vertrouwenspersoon. 

 

Onze vertrouwenspersonen zijn Frans en Tineke Berckenkamp.

Deze zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@dejaguars.nl

 

 

Team Sociale Veiligheid scouting Nederland

Als er sprake is van een calamiteiten situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11
of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl

 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je kijken op de website van scouting Nederland via de volgende link:
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog

bottom of page